Green Youth Changemakers in Brussels

Beginning of July 2023, Slovak Eco Quality and UniGrowth Development Center have reached their final event under the Green Youth Changemakers project. The ultimate joint destination for the young Hungarians from Slovakia and Armenians was a study trip to Western Europe’s cultural and linguistic melting pot, Brussels, the heart and headquarters of the European Union. The city captivated the participants with its exquisite historic buildings and charming streets. Thanks to its multicultural society, the locals are friendly and welcoming, making it easy for young people to immerse themselves in the city’s hustle and bustle. As the focal point of European politics, Brussels promised exciting days for the young people’s professional development, given their keen interest in international issues such as sustainability. The two-day intensive event was designed to bring young changemakers closer to professionals and decision-makers, exposing them to opportunities, challenges, and best practices, while also educating them how to embark on their own journey as changemakers.

The first day commenced with an informative and impactful presentation at the headquarters of the JINT Erasmus+ National Agency. The presentation helped the young learners understand how to apply the knowledge gained during the lecture to their daily lives or work. It covered topics like initiating the education of young people for noble causes, the functioning of effective organizations, available Erasmus+ opportunities, and resources for overcoming obstacles.

Later in the day, the participants visited the headquarters of the European Commission. Here, the importance of the GreenComp sustainability competence framework document in the execution of specific projects and the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations were discussed. A game was also organized to raise awareness about the various facets of the sustainability transition. The program was highly interactive, allowing young people to voice their opinions on the subject and engage in a productive debate. The remainder of the day was dedicated to a sustainability “treasure hunt,” during which participants completed sustainability-related tasks across the city, fostering a deeper understanding of Brussels while enhancing their environmental consciousness.

The second day began with a litter-picking activity (plogging) aimed at cleaning the streets of Brussels and leaving a positive impact in the heart of the city. A local resident expressed gratitude for the efforts of these young foreigners in tidying up the city. Subsequently, the participants visited the European Parliament, where they received a guided tour from the assistant of Slovak Member of the European Parliament (MEP), Michal Wiezik. The MEP himself welcomed the young people and shared insights about his career and experiences. This led to a lively dialogue between the participants and Mr. Wiezik, during which everyone exchanged opinions, experiences, and innovative ideas regarding sustainability and energy transition. The lecture proved relevant and beneficial to the participants. Mr. Wiezik demonstrated a profound understanding of young people’s concerns and adeptly shared his knowledge and experience. The participants left feeling motivated to address sustainability as a pressing concern.

In the afternoon, the final event of the Brussels study trip awaited the young people at the other Erasmus+ National Agency – BIJ. Here, they had the opportunity to discuss project possibilities, professional growth, and initiating their own initiatives and organizations.

Over the course of the two days, the participants explored the city, interacted with individuals whose passion and dedication to sustainability were truly inspiring, and received guidance to actualize their future plans. As they return to their daily lives, they will continue to implement the practices and habits they learned during this trip. They will share their experiences, inspire others, and collaboratively lay the groundwork for a more sustainable future.


Green Youth Changemakers fiatalok Brüsszelben

A SEQ a Green Youth Changemakers projekt keretein belül utolsó eseményéhez érkezett. A szlovákiai magyar és örményországi fiatalok végső közös állomása egy nyugat-európai tanulmányút volt a városban, ahol kultúrák és nyelvek találkoznak, az Európai Unió szívében és székhelyén, Brüsszelben. A város gyönyörű történelmi épületeivel és hangulatos utcáival lenyűgözte a résztvevőket. A multikulturális társadalomnak köszönhetően az emberek barátságosak és vendégszeretők, így könnyen elvegyültek a fiatalok a város forgatagában. Az európai politika központjaként Brüsszel izgalmas napokat ígért a fiatalok szakmai fejlődése szempontjából, hiszen ők is érdeklődnek a nemzetközi ügyek iránt, mint amilyen a fenntarthatóság is. A két napos intenzív eseménysorozat célja volt, hogy közelebb hozza a változtatni akaró fiatalokat a szakmabeliekhez és döntéshozókhoz, lássák a lehetőségeket, kihívásokat, jó gyakorlatokat, valamint megtudják, hogyan indulhatnak el saját útjukon, mint changemaker-ek.

Az első nap egy informatív és tartalmas előadással kezdődött az JINT Erasmus+ nemzeti iroda székhelyén. A prezentáció segített a hallgatóknak látni, hogy hogyan használhatják az előadás során megszerzett ismereteket a mindennapi életben vagy a munkájukban. Miképp lehet elkezdeni fiatalokat oktatni egy jó ügy érdekében, hogy működik egy jó szervezet, milyen Erasmus+ lehetőségek vannak, és végül, hogy kik tudnak segíteni, ha elakadnának a megvalósításban.

A nap további részében az Európai Bizottság székházában látták vendégül a résztvevőket, ahol szóba került a GreenComp, az európai fenntarthatósági kompetenciakeret fontossága egyes projektek megvalósítása során, a Fenntartható fejlődési célok célkitűzései, és egy játékon keresztül hívták fel a figyelmet a fenntarthatósági átállás több komponensére is. Egy minden szempontból interaktív program volt, hiszen a fiataloknak lehetőségük nyílt megosztani véleményüket a témával kapcsolatban és elindult egy gyümölcsöző párbeszéd. A fiatalok a nap további részében fenntarthatósági „kincskereséssel“ foglalkoztak, mely során fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat kellett teljesíteniük a városban. Lehetőségük nyílt így még inkább megismerni Brüsszelt és egyben környezettudatosabbá is válni.

Az második napot egy szemétszedéssel (plogginggal) indították a fiatalok, hogy a brüsszeli utcákat megszabadítsák a szeméttől és „ujjlenyomatukat“ otthagyják a város szívében a tisztább utcák által. Egy helyi bácsi pedig köszönetét fejezte ki, hogy az ő városát külföldi fiatalok tisztítják meg. A nap elindítása után az Európai Parlament volt a következő állomás, ahol Michal Wiezik szlovák Európai Parlamenti képviselő asszisztense vezette körbe a résztvevőket a Parlament épületében, majd a képviselőúr fogadta is a lelkes fiatalokat. Wiezik úr mesélt a karrierjéről, az EU képviselői tapasztalatairól, majd egy tartalmas párbeszéd alakult ki a résztvevők és Wiezik között. Mindenki megosztotta saját véleményét, tapasztalatát, innovatív ötletét a fenntarthatósággal és energiaátmenetekkel kapcsolatban. Az előadás releváns és hasznos volt a hallgatók számára. Wiezik úr pontosan tudta, hogy mire kíváncsiak fiataljaink, amit kellő szakértelemmel és az eddigi tapasztalatok okán át is tudott adni számukra. Bátorítást kaptak, hogy a fenntarthatóság kérdéskörével igenis érdemes foglalkozni. 

Délután a brüsszeli tanulmányút utolsó eseménye várt a résztvevő fiatalokra, a BIJ Erasmus+ nemzeti irodában, ahol a fiatalok Földi Lászlóval tudtak beszélgetni projektlehetőségekről, szakmai fejlődésről és egy saját szervezet megalapításáról is. A fiatalok inspirálódtak, új gondolatokkal telítődtek, hogy valós változások elindítói lehessenek a jövőben.

A két nap alatt a fiatalok bejárták a várost, megismerkedtek olyan emberekkel, akiknek a szenvedélye és elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt valóban inspiráló volt, valamint segítő kezet kaptak a jövőbeni terveik megvalósításához. Amint visszatérnek a mindennapi életbe, folytatni fogják azokat a gyakorlatokat és szokásokat, amiket itt elsajátítottak. Megosztják tapasztalataikat, inspirálnak másokat, és együtt építik egy fenntarthatóbb jövő alapjait.

#ErasmusPlus #GreenYouthChangemakers #Brussels #Plogging #EuropeanParliament #GreenComp #ClimateEducation #YouthParticipation #Sustainability #SustainabilityTreasureHunt